Ομάδα Εργασίας Συγγενών Καρδιοπαθειών

Η Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2010.

Ο Πυρήνας της ομάδας απαρτίζεται ώς εξής:

Πρόεδρος: Δρ. Αργύρης Κυθρεώτης
Αντιπρόεδρος: Δρ. Αντώνης Ιωσήφ
Γραμματέας: Δρ. Ουρανία Χατζησάββα

Μέλη:

Γεωργίου Κ. Γεώργιος
Μαυρομμάτης Πέτρος
Ελευθερίου Όλγα
Κοντός Χριστόδουλος
Καρβουνάρης Στέλιος
Νικολαϊδης Ευαγόρας
Γεωργίου Π. Γεώργιος
Κυθρεώτης Αργύρης
Ζαρβός Παναγιώτης
Ιωσήφ Αντώνης
Κλεάνθους Ελένη