Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Πληροφορίες για ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια

Ευρωπαικές Ημέρες Ενημέρωσης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, 3-13 Μαίου 2017

Guidelines ESC 2016

Ευρωπαϊκές Ημέρες Ενημέρωσης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, 5-14 Μαϊου 2014

Ευρωπαϊκές Ημέρες Ενημέρωσης για την Καρδιακή Ανεπάρκεια, 10-12 Μαϊου 2013

Heart Failure WG Newsletter 1, Oct. 2012

Η Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο 2007.

Ο Πυρήνας της ομάδας απαρτίζεται ώς εξής:

Πρόεδρος: Δρ. Βασίλης Μπαρμπέρης, vbarberis@amc.com.cy
Αντιπρόεδρος: Δρ. Θεόδωρος Χριστοδουλίδης, theo.christod@gmail.com
Γραμματέας: Δρ. Τατιάνα Μιχαηλίδου, tatiana@amc.com.cy

ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ
Πάτσαλου Μαρία
Αγαθαγγέλου Πέτρος
Αβρααμίδης Παναγιώτης
Γεωργίου Κ. Γεώργιος
Νικολάου Ροζαλία
Οικονομίδης Κωνσταντίνος
Γεωργίου Μ. Γεώργιος
Γιάγκου Κυριακός
Παπαμιχαήλ Δημήτρης
Κλεάνθους Ελένη
Μπαρμπέρης Βασίλης
Ελευθερίου Όλγα
Σολωμού Μάριος
Κοντός Χριστόδουλος
Καρβουνάρης Στυλιανός
Νικολαϊδης Ευαγόρας
Γεωργίου Π. Γεώργιος
Θεόδωρος Χριστοδουλίδης
Τατιάνα Μιχαηλίδου
Λάμπρος Κυπρής

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Κατευθυντήριες οδηγίες 2012 για τη χρόνια και οξεία καρδιακή ανεπάρκεια της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας

Ενδιαφέροντα βίντεο:

ESC Guidelines: Heart Failure

ESC Congress 2012:  Heart Failure

Heart failure highlights: SHIFT, EMPHASIS-HF, and gender differences in research

Σύνδεσμοι:
Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία  (Heart Failure Association)
Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας)
American Heart Association

Ενημέρωση Ασθενούς

Βίντεο για ασθενείς απο HeartFailureMatters.org