Ομάδα Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας

Η Ομάδα Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο  του 2008.

Ο Πυρήνας της ομάδας απαρτίζεται ώς εξής:
Πρόεδρος: Δρ. Θέμης Κωμοδρόμος
Αντιπρόεδρος: Δρ. Σάββας Κωνσταντινίδης
Γραμματέας: Δρ Νίκος Ετεοκλέους

Μέλη:

Ευτυχίου Χρίστος
Πάτσαλου Μαρία
Αβρααμίδης Παναγιώτης
Νικολάου Ροζαλία
Γεωργίου Μ. Γεώργιος
Ανδρέου Γ. Ανδρέας
Κωμοδρόμος Θέμης
Κλεάνθους Ελένη
Κωνσταντινίδης Σάββας
Νικολαϊδης Ευαγόρας
Γεωργίου Π. Γεώργιος
Θεοδώρου Στάσινος

ICI Meeting 2012 – Innovations in Cardiovascular Interventions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s